O SLD

SLD w kraju

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) to polska lewicowa partia polityczna, założona 15 kwietnia 1999 (zarejestrowana sądownie 17 maja 1999) przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD, która istniała od 1991 roku. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego.

Przewodniczącym jest Leszek Miller (od grudnia 2011 r.), Sekretarzem Generalnym – Krzysztof Gawkowski (od kwietnia 2012 r.).

W latach 1993-1997 SLD wraz z PSL tworzyło rząd oraz w latach 2001–2005, do 2003 większościowy, koalicyjny z Polskim Stronnictwem Ludowym i Unią Pracy; od 2003 mniejszościowy wraz z niektórymi ugrupowaniami lewicowymi. Premierami z ramienia partii byli Józef Oleksy (1995-1996), Włodzimierz Cimoszewicz (1996-1997), Leszek Miller (2001–2004) i Marek Belka (2004–2005). Od 2005 partia znajduje się w opozycji parlamentarnej.

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest członkiem Międzynarodówki Socjalistycznej. W Parlamencie Europejskim należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Młodzieżówka SLD to Federacja Młodych Socjaldemokratów (FMS).

 

SLD w Olkuszu

Przewodniczącym SLD w powiecie olkuskim jest Janusz Dudkiewicz, który w 2012 roku został wybrany na drugą kadencję, sekretarzem – Wioletta Nawara, która zastąpiła Teresę Jasińską. Wcześniej, w latach 2000-2008 przewodniczącym był Marek Dąbek. Sekretarzem najpierw była Teresa Jasińska, następnie Ignacy Wilk, a od 2004 do 2008 roku Czesław Żak. SLD posiada swoje struktury w gminach: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze oraz Wolbrom.

W Olkuszu w 2012 roku przewodniczącym Rady Gminnej został wybrany Roman Piaśnik (zrezygnował z funkcji w czerwcu 2014 r.), sekretarzem – Dawid Przybylski. Roman Piaśnik zastąpił Monikę Wierciak, a Dawid Przybylski Krzysztofa Klucznego, który był sekretarzem przez dwie kadencje. Od 2004 roku przez kolejne cztery lata przewodniczyła Magdalena Gałgus. W latach 2000-2004 miejsko-gminnej organizacji szefował Wojciech Bloch, zaś sekretarzem był Daniel Hickiewicz.

Olkuskie SLD dzieli się na 5 kół: „Osiedle Młodych”, „Jedność”, „Pakuska”, „Śródmieście” oraz środowiskowe „Młodych”. W Bolesławiu przewodniczy Danuta Łaskawiec, w Bukownie – Magdalena Kubańska, w Kluczach – Jan Michalik, a w Wolbromiu – Wojciech Janik.

Obecnie SLD posiada 2 radnych w Radzie Miejskiej w Olkuszu oraz 2 radnych w Radzie Powiatu w Olkuszu.

Wiadomości z kraju